അൽ-ആവിയാനി (ലേവ്യാ) 12

ഉമ്മമാരുടെ ശുദ്ധീകരണം

12 1റബ്ബ്ൽ ആലമീൻ മൂസായോട് അരുളിച്ചെയ്തു: 2യിസ്രായിലാഹ് ജനത്തോടു പറയുക, ഗര്‍ഭം ധരിച്ച് ആണ്‍കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജുനൂബ് (ഋതു) കാലത്തെന്ന പോലെ ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് അശുദ്ധയായിരിക്കും. 3എട്ടാം ദിവസം കുട്ടിയെ സുന്നത്ത് ചെയ്യണം. 4പിന്നെ, രക്തത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അവള്‍ മുപ്പത്തിമൂന്നു ദിവസം കാത്തിരിക്കണം. ശുദ്ധീകരണ ദിവസങ്ങള്‍ കഴിയുന്നതുവരെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കള്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയോ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു പ്രവേശിക്കുകയോ അരുത്. 5എന്നാല്‍, പെണ്‍കുഞ്ഞിനെയാണു പ്രസവിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ജുനൂബ് (ഋതു) കാലത്തെന്ന പോലെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അവള്‍ അശുദ്ധയായിരിക്കും; രക്തത്തില്‍ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായി അറുപത്തിയാറു ദിവസം കാത്തിരിക്കണം.

6കുഞ്ഞ് ആണോ പെണ്ണോ ആകട്ടെ, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍, അവള്‍ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒരു വയസ്‌സുള്ള ഒരു ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ ദഹന ഖുർബാനിക്കായും ഒരു ചെങ്ങാലിയെയോ പ്രാവിന്‍ കുഞ്ഞിനെയോ പാപപരിഹാര ഖുർബാനിക്കായും ഖയാമത്തുൽ ഇബാദത്തിന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ ഇമാമിന്റെ മുന്‍പില്‍ കൊണ്ടുവരണം. 7അവന്‍ അവയെ റബ്ബ്ൽ ആലമീന്റെ സന്നിധിയില്‍ അര്‍പ്പിച്ച്, അവള്‍ക്കു വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യണം. അപ്പോള്‍ രക്തസ്രാവത്തില്‍ നിന്ന് അവള്‍ ശുദ്ധയാകും. ഇതാണ് ആണ്‍കുഞ്ഞിനെയോ പെണ്‍കുഞ്ഞിനെയോ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീക്കുള്ള ശരീഅത്ത്. 8ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അവള്‍ക്കു കഴിവില്ലെങ്കില്‍, രണ്ടു ചെങ്ങാലികളെയോ, രണ്ടു പ്രാവിന്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ കൊണ്ടുവരട്ടെ. ഒന്നു ദഹനഖുർബാനിക്കും, മറ്റേതു പാപപരിഹാര ഖുർബാനിക്കും. ഇമാം അവള്‍ക്കുവേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യണം. അപ്പോള്‍ അവള്‍ ശുദ്ധയാകും.