സൂറ അൽ-ഹശ്ർ 19

സീനായ് ഉടമ്പടി

19 1ഈജിപ്തില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ടതിന്‍റെ മൂന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം യിസ്രായിലാഹ്യർ സീനായ് മരുഭൂമിയിലെത്തി. 2അവര്‍ റഫിദീമില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് സീനായ് മരുഭൂമിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് മലയുടെ മുന്‍വശത്തു പാളയമടിച്ചു. 3മൂസാ അള്ളാഹുവിന്‍റെ സന്നിധിയിലേക്കു കയറിച്ചെന്നു. റബ്ബുൽ ആലമീൻ മലയില്‍ നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: യാഖൂബിന്‍റെ ഭവനത്തോടു നീ പറയുക; യിസ്രായിലാഹിനെ അറിയിക്കുക. 4ഈജിപ്തുകാരോടു ഞാന്‍ ചെയ്തതെന്തെന്നും കഴുകന്‍മാരുടെ ചിറകുകളില്‍ സംവഹിച്ച് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എന്‍റെ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും നിങ്ങള്‍ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. 5അതുകൊണ്ടു നിങ്ങള്‍ എന്‍റെ വാക്കു കേള്‍ക്കുകയും എന്‍റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ നിങ്ങള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്‍റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും; കാരണം, ദുനിയാ മുഴുവന്‍ എന്റേതാണ്. 6നിങ്ങള്‍ എനിക്കു ഇമാമിക രാജ്യവും ഖുദ്ദൂസി ജനവുമായിരിക്കും. ഇവയാണ് യിസ്രായിലാഹ്യരോടു നീ പറയേണ്ട വാക്കുകള്‍.

7മൂസാ ചെന്നു ജനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്‍മാരെ വിളിച്ച് റബ്ബുൽ ആലമീൻ കല്‍പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ അറിയിച്ചു. 8ജനം ഏകസ്വരത്തില്‍ പറഞ്ഞു: റബ്ബുൽ ആലമീൻ കല്‍പിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തു കൊള്ളാം. ജനത്തിന്‍റെ മറുപടി മൂസാ റബ്ബുൽ ആലമീനെ അറിയിച്ചു. 9റബ്ബുൽ ആലമീൻ മൂസായോടു പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ നിന്നോടു സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ജനം കേള്‍ക്കുന്നതിനും അവര്‍ നിന്നെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഇതാ, ഞാന്‍ ഒരു കനത്ത മേഘത്തില്‍ നിന്‍റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നു. മൂസാ ജനത്തിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ റബ്ബുൽ ആലമീനെ അറിയിച്ചു. 10അപ്പോള്‍ റബ്ബുൽ ആലമീൻ മൂസായോടു പറഞ്ഞു: നീ ജനത്തിന്‍റെ അടുത്തേക്കുപോയി ഇന്നും നാളെയും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അവര്‍ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ അലക്കട്ടെ. 11മൂന്നാം ദിവസം അവര്‍ തയ്യാറായിരിക്കണം, എന്തെന്നാല്‍, മൂന്നാം ദിവസം ജനം മുഴുവന്‍ കാണ്‍കേ റബ്ബുൽ ആലമീൻ സീനായ് മലയില്‍ ഇറങ്ങിവരും. 12മലയ്ക്കു ചുറ്റും ജനങ്ങള്‍ക്ക് അതിര്‍ത്തി കല്‍പിച്ചുകൊണ്ടു പറയണം: മലയില്‍ കയറുകയോ അതിന്‍റെ അതിരില്‍ തൊടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍. മലയില്‍ തൊടുന്നവന്‍ വധിക്കപ്പെടും. അവനെ ആരും സ്പര്‍ശിക്കരുത്. 13കല്ലെറിഞ്ഞോ അമ്പെയ്‌തോ കൊല്ലണം. മൃഗമായാലും മനുഷ്യനായാലും ജീവനോടെയിരിക്കരുത്. കാഹളം ദീര്‍ഘമായി മുഴങ്ങുമ്പോള്‍ അവര്‍ മലയെ സമീപിക്കട്ടെ. 14മൂസാ മലയില്‍ നിന്നിറങ്ങി ജനത്തിന്‍റെ അടുക്കല്‍ച്ചെന്ന് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. അവര്‍ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കഴുകി. 15അവന്‍ ജനത്തോടു പറഞ്ഞു: മൂന്നാം ദിവസത്തേക്കു നിങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുവിന്‍, ആരും സ്ത്രീയെ സമീപിക്കരുത്.

അള്ളാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു

16മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതത്തില്‍ ഇടിമുഴക്കവും മിന്നല്‍ പിണരുകളും ഉണ്ടായി. മലമുകളില്‍ കനത്ത മേഘം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കാഹളധ്വനി അത്യുച്ചത്തില്‍ മുഴങ്ങി. പാളയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനമെല്ലാം ഭയന്നു വിറച്ചു. 17അള്ളാഹുനിനെ കാണുന്നതിനു വേണ്ടി മൂസാ ജനത്തെ പാളയത്തിനു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു; അവര്‍ മലയുടെ അടിവാരത്തില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചു. റബ്ബുൽ ആലമീൻ അഗ്‌നിയില്‍ ഇറങ്ങി വന്നതിനാല്‍ ജബാൽ അൽ-തൂർ മുഴുവന്‍ ധൂമാവൃതമായി. 18ചൂളയില്‍ നിന്നെന്നപോലെ അവിടെ നിന്നു പുക ഉയര്‍ന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. മല ശക്തമായി ഇളകിവിറച്ചു. 19കാഹളശബ്ദം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. മൂസാ സംസാരിക്കുകയും അള്ളാഹു[a] യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക്: Θεοῦ (Theou) സുബുഹാന തഅലാ ഇടിമുഴക്കത്താല്‍ ഉത്തരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. 20റബ്ബുൽ ആലമീൻ ജബാൽ അൽ-തൂർ മല മുകളില്‍ ഇറങ്ങിവന്ന് മൂസായെ മലമുകളിലേക്കു വിളിച്ചു. അവന്‍ കയറിച്ചെന്നു.

21അപ്പോള്‍ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുക. അല്ലെങ്കില്‍ അവരില്‍ അനേകം പേര്‍ റബ്ബുൽ ആലമീനെ കാണുന്നതിന് അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ച് അടുത്തു വരുകയും തത്ഫലമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യും. 22റബ്ബുൽ ആലമീനെ സമീപിക്കുന്ന ഇമാംമാരും തങ്ങളെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കില്‍, റബ്ബുൽ ആലമീന്‍റെ കോപം അവരുടെമേല്‍ പതിക്കും. 23മൂസാ റബ്ബുൽ ആലമീനോടു പറഞ്ഞു: ജബാൽ അൽ-തൂർ മലയിലേക്കു കയറാന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു കഴിയുകയില്ല. കാരണം, ചുറ്റും അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണയിച്ച് മലയെ ഖുദ്ധൂസി സ്ഥലമായി പരിഗണിക്കാന്‍ അങ്ങുതന്നെ ഞങ്ങളോടു കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 24അപ്പോള്‍, റബ്ബുൽ ആലമീൻ മൂസായോടു കല്‍പിച്ചു: നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഹാറൂനെയും കൂട്ടി കയറിവരുക. എന്നാല്‍, ഇമാംമാരും ജനങ്ങളും അതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചു റബ്ബുൽ ആലമീനെ സമീപിക്കാതിരിക്കട്ടെ. സമീപിച്ചാല്‍ റബ്ബുൽ ആലമീന്‍റെ കോപം അവരുടെമേല്‍ പതിക്കും. 25മൂസാ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ജനത്തോടു സംസാരിച്ചു.


Footnotes